شرکتی فنی مهندسی در منطقه آزادگان کرج در راستای تامین نیاز های استخدامی و جذب نیرو نیازمند به جذب نیرو با شرایط تخصصی فنی مورد نظر ذیل را دارد ..

رشته های معماری و شهرسازی / مسلط به شیت بندی و البته به مقدار کم رفع ایراد هم در زمان استخدام و دوره کوتاه کارآموزی بدو ورود انجام خواهد شد ، که این موضوع تاثیری در حقوق و مزایای فرد استخدام شده نخواهد داشت…

استخدام فوری_پرتال اطلاع رسانی مهندس علی مهاجر دیلمانی
استخدام فوری_پرتال اطلاع رسانی مهندس علی مهاجر دیلمانی

از شما دوست گرانقدر دعوت میشود اگر که جویای کار میباشید و یا فردی را جویای کار و توانمند میشناسید با معرفی این صفحه دعوت به پرکردن اطلاعات بفرمائید تا با تکمیل فرم تماس لازم در زمان مورد نیاز گرفته شود

    استخدام فوری_پرتال اطلاع رسانی مهندس علی مهاجر دیلمانی.jpg_سایت ها و شبکه های خبری
    استخدام فوری_پرتال اطلاع رسانی مهندس علی مهاجر دیلمانی.jpg_سایت ها و شبکه های خبری