چنانچه علاقمند به توسعه ارتباطات در حوزه کارآفرینی بوده و از انتقال تجربه استقبال می کنید، همفکر مشتاق حضور شماست. همفکر هر دوشنبه، ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار می گردد. برای مطلع شدن از محل برگزاری همفکر بعدی و شرکت رایگان در آن، حداقل از یکی از روش های زیر پیگیر باشید:

همفکر ماهی یک بار به زبان انگلیسی برگزار می شود. به جای “همفکر به زبان انگلیسی” از نام همتاک استفاده می کنیم.

حضور مهندس علی مهاجر دیلمانی_مهندس عمران_مدیرعامل مهندسین راه و ابنیه در رویداد همفکر همسو

حضور مهندس علی مهاجر دیلمانی_مهندس عمران_مدیرعامل مهندسین راه و ابنیه در رویداد همفکر همسو_پرتال اطلاع رسانی مهندس علی مهاجر دیلمانی

همفکر کرج در یک نگاه:

 • شکل گیری رویداد: زمستان ۹۳
 • تعداد برگزاری تاکنون: بیش از ۱۵۰ بار
 • تعداد شرکت کنندگان تاکنون: بیش از ۵۰۰۰ نفر
 • تعداد میزبان ها تاکنون: بیش از ۴۰ مجموعه
 • تعداد سخنران ها تاکنون: بیش از ۶۰ کارآفرین
 • شهرهای برگزارکننده همفکر: بیش از ۳۰ شهر

سوال های رایج:

 • همفکر چطور اجرا می شود؟
  در ابتدا کلیه شرکت کنندگان به صورت مختصر خودشان را معرفی می کنند. سپس زمان سخنرانی است و در نهایت زمان آشنایی شرکت کنندگان با یکدیگر و انتقال تجربه است.
 • چه کسانی در همفکر شرکت می کنند؟ 
  کارآفرین ها و علاقمندان به کارآفرینی در زمینه های مختلف کاری و تحصیلی در سنین مختلف در همفکر شرکت می کنند.