به این دلیل بورس اوراق بهادار نامیده می شود که در آن اوراق بهادار که همان برگه های سهام شرکتهاست ، داد و ستد می شود. “تالار معاملات بورس “مکانی که در آن عمل داد و ستد انجام می گیرد.

نوسان_پرتال اطلاع رسانی مهندس علی مهاجر دیلمانی

نوسان_پرتال اطلاع رسانی مهندس علی مهاجر دیلمانی