کمتر از یک هفته به تحویل سال نو ۱۳۹۹ باقی مانده،از طرف خودم برای ساخت سالی عالی و پر از خیر و برکت برای شما دعا خواهم کرد

امیدوارم سال خوشی را گذرانده و سالی نیکو را بسازید...پرتال اطلاع رسانی مهندس علی مهاجر دیلمانی

امیدوارم سال خوشی را گذرانده و سالی نیکو را بسازید…پرتال اطلاع رسانی مهندس علی مهاجر دیلمانی