آیا میدانید

نژاد به بزرگ‌ترین گروه های انسان گفته می‌شود. نژادهای انسان به عنوان گروه‌های جمعیتی بزرگی تعریف می‌شوند که گنجینه ژنی، آن‌ها از یکدیگر متفاوت است.در سده نوزدهم، نژادهای جهان را بر اساس ویژگی‌های ظاهری به پنج دسته بزرگ سفیدپوست، سیاه‌پوست، مدل ایسترن(middle eastern).

سازمان پدافند غیر عامل کشور مهمترین سکان دار جنگ بیولوژیکی

بدون شک یکی از معضلات پیش رو در ستاد مدیریت بحران ها عدم آشنایی جدی و تطبیق نیاز های مدنظر در جنگ بیولوژیکی بوده و هست;امادر این شرایط یکی از مهم ترین سازمانها که در حقیقت مهمترین سکان دار این …

کرونا و جاهای خالی ادامه مطلب »