آیا میدانید

نژاد به بزرگ‌ترین گروه های انسان گفته می‌شود. نژادهای انسان به عنوان گروه‌های جمعیتی بزرگی تعریف می‌شوند که گنجینه ژنی، آن‌ها از یکدیگر متفاوت است.در سده نوزدهم، نژادهای جهان را بر اساس ویژگی‌های ظاهری به پنج دسته بزرگ سفیدپوست، سیاه‌پوست، مدل ایسترن(middle eastern).

recycling_پرتال اطلاع رسانی مهندس علی مهاجر دیلمانی

اوضاع در کشور ما چگونه است؟ بر پایه آمار میزان دفن پسماند (آخرین مرحله چرخه) در ایران بیش از ۸۵ درصد است و میزان بازیافت کمتر از پنج درصد.