پول فیات به واحد پولی گفته می‌شود که دولت‌ها آن را منتشر می‌کنند، اما پشتوانه فیزیکی (مانند طلا ، نقره) ندارد.

در فیزیک و نظریه سامانه‌ها، اصل برهم‌نهی یا خاصیت جمع‌پذیری (Superposition Principle) بیان می‌کند که برای تمام سیستم‌های خطی، پاسخ خالص ایجاد شده در یک مکان و زمان مشخص به وسیله دو یا چند محرک، برابر است با مجموع پاسخ‌هایی …

اصل برهم‌نهی یا خاصیت جمع‌پذیری ادامه مطلب »

recycling_پرتال اطلاع رسانی مهندس علی مهاجر دیلمانی

یکی از مهم‌ترین بحث‌ها در مدیریت شهری ایران مساله مدیریت پسماند است. شروع مدیریت پسماند در ایران مصادف با تاسیس اولین شهرداری در کشور در سال ۱۲۹۰ است. امروز بیش از ۱۰۰ سال از تاسیس شهرداری در ایران می‌گذرد و از همان اوایل، مدیران به فکر مدیریت پسماند بودند.