بورس_2_پرتال اطلاع رسانی مهندس علی مهاجر دیلمانی

در بازارسهام سرمایه گذاران باید یکی از سه شکل :سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت و میان مدت را پس ازمشورت با افراد مورد اعتماد و با مطالعه و تحلیل انتخاب کنند. برای سرمایه گذاری بهتراست هرچند ماه یک بار با اشخاص واجد الصلاحیت همچون کارگزاران بورس و یا شرکتهای مورد اعتماد مشورت کرد که آیا سهام شرکتی را که خریداری نموده اید نگهدارید یا بفروشید.

recycling_پرتال اطلاع رسانی مهندس علی مهاجر دیلمانی

اوضاع در کشور ما چگونه است؟ بر پایه آمار میزان دفن پسماند (آخرین مرحله چرخه) در ایران بیش از ۸۵ درصد است و میزان بازیافت کمتر از پنج درصد.