recycling_پرتال اطلاع رسانی مهندس علی مهاجر دیلمانی

اوضاع در کشور ما چگونه است؟ بر پایه آمار میزان دفن پسماند (آخرین مرحله چرخه) در ایران بیش از ۸۵ درصد است و میزان بازیافت کمتر از پنج درصد.

تجارت-+فردا-+مدیریت+پسماند(اینفوگرافیک)_پرتال اطلاع رسانی مهندس علی مهاجر دیلمانی

پسماند (Waste) یا زباله به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته می‌شود که بطور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده زاید تلقی می‌شود.